Top školky | Blog
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 2014

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 2014

11. 8. 2016 | Vzdělávání Sdílet na Facebooku

Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. V mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.

Kdy není nárok na příspěvek

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství mohou dostat ty ženy, které jsou účastny nemocenského pojištění. Na tuto dávku nemají nárok ženy činné na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, ženy vykonávající zaměstnání malého rozsahu, dobrovolné pracovnice pečovatelské služby, OSVČ a zahraniční zaměstnanci.

Výpočet vyrovnávacího příspěvku

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Denní vyměřovací základ: (16 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 526 Kč

Zredukovaný denní vyměřovací základ:

Tento denní vyměřovací základ se v roce 2014 redukuje následovně:

Z částky do 865 Kč se počítá 100 %
Z částky do 1 298 Kč se počítá 60 %
Z částky do 2 595 Kč se počítá 30 %
K částce nad 2 595 Kč se nepřihlíží.

zdroj: finance.cz

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru