Top školky | Blog
Předškoláci z mateřinky v Erbenově ulici v Písku stavěli město

Předškoláci z mateřinky v Erbenově ulici v Písku stavěli město

11. 8. 2016 | Vzdělávání Sdílet na Facebooku

Samotná dílna měla opravdu tvůrčí ráz. Po krátkém vzájemném představení lektorů a dětí a popovídání si o tom, co si děti myslí, že má každé město, jsme si na interaktivní tabuli prohlíželi fotografie našeho města. Lektoři byli překvapeni, jak pěkně naše děti uměly jednotlivé snímky popsat a pojmenovat. V průběhu povídání jsme se dozvěděli, kdo jsou architekt a urbanista a co je např. všechno nutné pro to, aby se město mohlo postavit a také, kde je vhodné místo pro stavbu města. Dětem byly předloženy ukázky plánů a fotografií měst z ptačí perspektivy, kde viděly, že je opravdu každé město jiné. Samy hovořily o tom, co by i ony, pokud by město stavěly, v něm určitě postavily. Potom už jsme se všichni dali s chutí do práce. Prostor třídy se během chviličky změnil v opravdové staveniště plné šikovných a pilných stavitelů. A tak pomalu začaly vznikat jednotlivé části „našeho“ města: kamenný most, elektrárna, radnice, muzeum, knihovna, sladovna, kostel, školy a školky, domy, rozhledna a další a další, nezapomněli jsme ani na krásnou řeku Otavu. Škoda, že čas tak rychle utíkal a museli jsme končit. Druhý den jsme se k dílničce s dětmi ještě vrátili a to povídáním v komunitním kruhu. Jejich reakce byly úžasné. Vesele a s nadšením vyprávěly, jak stavěly opravdové město, co všechno se jim povedlo a zajímavé byly i jejich názory – cituji: „postavit krásné město dá velikou práci a musí se to umět“, „a musí se u toho i myslet“, „taky je třeba se o všechno ve městě starat, aby bylo pořád hezké“, „a opravovat staré domy, aby nespadly a lidé v nich mohly pořád bydlet“, „a taky je prima, že se staví hodně hřišť, kde si můžeme hrát“. Co k tomu víc dodat? Myslíme si, že si tvořivé dopoledne děti nejen opravdu užily, ale že v nich zanechalo i spoustu nových důležitých informací do budoucna. Že se nám společně povedlo probudit v dětech lásku k našemu městu, všímat si kolik hezkého v našem městě máme a také, že je důležité se o město starat. Třeba už jenom tím, že nebudeme trhat kytky v parku, aby mohly kvést pro všechny nebo třeba i tím, že budeme papírky od dobrot házet do odpadkových košů.Dílnu nám z části zasponzorovala částkou 1900.- Kč maminka jednoho z předškoláčků, paní Petra Trambová, která se také do práce s dětmi aktivně zapojila. Patří jí za to veliké poděkování od nás všech. Dále je nutno poděkovat Nadaci Proměny za to, že nám umožnila tvůrčí dílnu u nás v mateřské škole zrealizovat a také lektorům – pánům Honzovi a Šimonovi za velice srozumitelné a poučné povídání a pěkné tvořivé dopoledne i hezký přístup k dětem. V neposlední řadě si poděkování zaslouží i naši předškoláčci ze žluté třídy, kteří pilně a tvořivě pracovali celé dopoledne.

Závěrem bych ještě dodala, že jsme tuto akci uskutečnili na podporu 4. ročníku výtvarné soutěže pro mateřské školy v regionu Písecka, kterou 15. MŠ v Erbenově ulici v Písku pořádá ve spolupráci s Centrem kultury v Písku, tentokrát právě na téma „Moje město, moje vesnice“. Podrobnosti o soutěži byly již mateřským školám zaslány. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 18. března 2015 již tradičně v kině Portyč, kde budou také všechny zaslané obrázky vystaveny.

Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka 15. MŠ v Písku

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru