Top školky | Detail zařízení

Soukromé jesle ProJesle - Praha 8, V Budyšínské

62
Typ:Jesličky
Zaměření:Soukromé
Pro děti vě věku od:1 roku
Budyšínská 145/2 
18400 Praha 8-Dolní Chabry
Facebook www.projesle.cz

Naše zařízení není a nikdy nebude pouze hlídacím koutkem. S dětmi pracujeme v rámci týdenního programu, který navazuje na 24 letou tradici soukromých školek ProFamily a je schválen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Rodiče jsou s prací dítěte denně seznamováni přímo v jesličkách, na internetových stránkách jesliček a v třídní knize, která monitoruje a dokládá plnění týdenního programu. Rodiče tedy znají aktuální náplň dne, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, pohybová výchova a rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další. K naší práci potřebujeme nejen řadu speciálních hraček, ale i keramickou dílnu, bazén s balónky nebo zahradu. Náš den je vyplněn programem, který obsahuje co nejčastější pobyt na naší zahradě, cvičení s dětmi, angličtinu, keramiku, zpívání, tancování, volitelně jógu pro jesle, cirkusy a divadla, která přijíždějí k nám. V případě zájmu mohou rodiče pro své děti využít canisterapie s pejsky nebo hipoterapie s poníky na více jak 7.000 m2, které provozujeme. V našich pobočkách máme nainstalovány čističky vzduchu, které pomáhají vytvořit kvalitní vzduch v našich jeslích a školkách bez škodlivin a alergenů...

Zobrazení na mapě

Zavřít

Chcete sledovat tuto školku?