Top školky | Detail zařízení

MŠ Oty Synka

21
Typ:Mateřské školy
Vlastnictví: Státní
Zaměření:Všeobecné
Pro děti vě věku od:3 let
Oty Synka 10/1834
70800 Ostrava-Poruba
http://www.msotysynka.cz

Mateřská škola na ulici Oty Synka má 4 třídy. Sídlí ve dvoupodlažní budově, má k dispozici prostornou zahradu se vzrostlou vegetací, dřevěnými hracími prvky a čtyřmi pískovišti. Pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu, který vytváří podmínky a základy pro budování postojů, znalostí a dovedností. Dětem poskytujeme dost času na zkoumání prostředí, příležitost k výuce různými cestami, učit se individuálně, vybírat si činnosti a hlavně být v bezpečí. Dostatek časového prostoru, pomůcek a nabízených aktivit podporuje u dětí harmonický rozvoj osobnosti a vytváření vlastních postojů. Program je plánován v časově neomezených tématických celcích, činnosti jsou organizovány s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí. Využitím počítačového koutku se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci. Uvolněný režim dne, svobodné rozhodování o činnostech a zájmech přináší dětem pocit bezpečí, jistoty a důvěry. Děti mohou navštěvovat keramický kroužek, taneční a pohybový kroužek, kroužek jazykové výchovy a komunikace, sportovní gymnastiku, mohou se učit hře na flétnu a anglickému jazyku.

Zobrazení na mapě

Zavřít

Chcete sledovat tuto školku?