Top školky | Detail zařízení

15. MŠ Písek

208
Typ:Mateřské školy
Vlastnictví: Státní
Zaměření:Všeobecné
Pro děti vě věku od:3 let
Erbenova 2080
39701 Písek
www.zsebenese.cz

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm ZŠ E. Beneše Písek. Nachází se v klidném prostředí ve vnitrobloku Erbenovy ulice. Areál školy obklopují zahrádky okolních rodinných domů. V těsné blízkosti jsou jesle a zastávka MHD. Budova má čtyři prostorné a světlé třídy, saunu a vlastní školní kuchyni. Součástí školy je i velká zahrada s dřevěnými herními prvky, pískovišti a sprchoviště. Současná kapacita školy je 112 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, což umožňuje učitelkám vzdělávat děti na základě jejich věkových schopností a dovedností. Vzdělávání dětí probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu „Dva jsou víc než jeden“, jehož obsah tvoří témata uspořádaná podle ročních období. Při vzdělávání využíváme interaktivní tabuli a učební systém Logico. Vzděláváme děti i mimo budovu školy, máme blízko k řece i do lesa, podnikáme s dětmi různé výlety a exkurze, zúčastňujeme se vzdělávacích akcí pořádaných městskou knihovnou, muzeem, divadlem apod. Pečujeme o zdraví dětí – součástí vzdělávání je každodenní pobyt dětí venku, pravidelné saunování, návštěvy solné jeskyně, předškoláci navštěvují předplavecký výcvik. Školní kuchyně zajišťuje celodenní pitný režim a zdravou vyváženou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. Spolupracujeme s klinickým logopedem. Kvalifikované učitelky mají zkušenosti s péčí o integrované děti. V odpoledních hodinách organizujeme pro děti v posledním roce předškolní docházky k jejich dalšímu rozvoji v návaznosti na školní vzdělávací program doplňkové programy (PŘEDŠKOLÁČEK - příprava na školní docházku, grafomotorika, FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA - příprava na školní docházku, rozvoj matematických a logických schopností, PEPITO - hudebně pohybová výchova a dramatika, ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - seznámení s cizím jazykem, VESELÁ PÍŠŤALKA - základy hry na flétnu). Pro předškoláky organizujeme 1krát ročně týdenní výjezdový pobyt v přírodě. Každoročně pořádáme pro děti v mateřských školách v regionu výtvarnou soutěž se slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb. Usilujeme o to, aby škola byla bezpečným místem pro každé dítě, místem pro jeho radostnou hru, místem pro získávání nových zkušeností a navazování prvních přátelství.

Zobrazení na mapě