Top školky | Detail zařízení

MŠ Sbíhavá

24
Typ:Mateřské školy
Vlastnictví: Státní
Zaměření:Všeobecné
Pro děti vě věku od:3 let
Sbíhavá II 2/360
16100 Praha 6-Liboc
www.sbihava.cz

Filozofií naší školky je zdravý a všestranný rozvoj dítěte. Úzká spolupráce s rodinou. Vzájemné spolupodílení se na výchově dětí. Vytváření příjemného prostředí k pobytu dětí za pomoci učitelů, rodičů a sponzorů. Dětem nabízíme barevnou školku, pěkné atraktivní hračky ( neustále vylepšujeme ), zájmové aktivity pro děti, kulturní akce – divadla, koncerty, kouzelníci – živá zvířata, rekontruovanou zahradu, chutná jídla, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim, kamarádské učitelky, nadstandardní vybavení, počítače pro děti s výukovými programy, interaktivní tabule pro výuku dětí, tablety. Rodičům nabízíme profesionalitu personálu, kvalifikovanou pomoc, přátelský postoj, partnerství, ochotu spolupracovat, spolupodílení na akcích školy. Šetříme čas rodičům – kroužky, logopedie, společné akce s rodiči atd. . Volný vstup do školky, zapůjčení odborného materiálu ( knížky, hračky ). Snažíme se o to, aby z naší mateřské školy odcházely děti dobře připravené pro život, byly tolerantní, kamarádské, zvídavé, vzájemně si pomáhaly, vážily si jeden druhého a všech forem života.

Zobrazení na mapě

Zavřít

Chcete sledovat tuto školku?