Top školky | Detail zařízení

MŠ Sunny Canadian

28
Typ:Mateřské školy
Vlastnictví: Soukromé
Zaměření:Všeobecné
Pro děti vě věku od:3 let
Cena od: není známo
Straková 522
25242 Jesenice
Facebook www.sunnycanadian.cz

Sunny Canadian International School – Mateřská škola je anglická školka pro děti od 2 do 6 let. Při výuce klademe důraz na výuku formou hry. Věříme, že praktické využití získaných poznatků a dovedností a jejich propojení s praxí rozvíjí vědomosti a osobnost žáka a vede k úspěšnému školnímu vzdělávání. Děti vedeme k samostatnosti, umění řešit problémové situace, kreativitě, rozvíjíme jejich intelektové a komunikační dovednosti, rozvoji práce ve skupině, atd. Uplatňujeme moderní pedagogické metody ve spojení s tradičními přístupy v perfektní roznováze, kterou zajišťuje tým profesionálních pedagogů. Můžete očekávat individuální přístup k dětem, malý počet dětí ve třídě, výuku v angličtině, rodinné prostředí, výuku formou her podporujících tvořivost, představivost a fantazii a mnoho akcí pro rodiče s dětmi. Neváhejte nás navštívit a využijte možnosti osobní návštěvy školky ještě před zápisem dítěte.

Zobrazení na mapě

Zavřít

Chcete sledovat tuto školku?