Top školky | Detail zařízení

MŠ Tvarožná Lhota

81
Typ:Mateřské školy
Vlastnictví: Státní
Zaměření:Všeobecné
Pro děti vě věku od:3 let
Tvarožná Lhota 275
69662 Tvarožná Lhota
Facebook www.skolkatvaroznalhota.cz

MŠ Tvarožná Lhota je vesnická jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí. Důraz je kladen zejména na rodinné prostředí a partnerský přístup vůči dětem i rodičům. Školka pořádá spoustu akcí pro rodiče s dětmi i veřejnost ( např. společné výlety, výšlapy, víkendové pobyty, tvořivé dílny, bazárky, besídky, setkávání s občany obce aj.). Kromě výchovně vzdělávací činnosti, která je v souladu s RVP PV, zajišťuje také kvalifikovanou logopedickou péči, vede děti k tradicím, které souvisejí s životem v obci, k úctě k životnímu prostředí (třídění odpadů) aj.

Zobrazení na mapě

Zavřít

Chcete sledovat tuto školku?