Top školky | Blog
Kolik kroužků je pro děti vhodné?

Kolik kroužků je pro děti vhodné?

11. 8. 2016 | Vzdělávání Sdílet na Facebooku

V první řadě vezměte v potaz zájmy a zaměření dětí. Zda vybrat kroužek sportovní, výtvarný, hudební či vzdělávací. Každé dítě vyniká v jiné oblasti či oboru a je na rozhodnutí a zvážení rodičů, kam své dítě umístí, samozřejmě s přihlédnutím k názoru a přání dítěte. Pokud se dítěti některé aktivity protiví, je zbytečné ho nutit. Jde přeci v první řadě o zábavu. Kroužek není povinný, není to práce a má dítěti činit radost a potěšení.

V mateřské škole je situace, dle mého názoru, podstatně jednodušší. Naprostá většina mateřských škol nabízí několik zájmových kroužků a je velikou výhodou, že tyto kroužky probíhají v prostorách mateřských škol. Rodiče proto nemusí organizačně řešit pohyb a přemisťování svých dětí a jsou tohoto problému ušetřeni. Kroužek probíhá po obědě či odpoledne, učitelky si mezi sebou děti vzájemně předají a poté zpět umístí do třídy, rodiče si je odpoledne vyzvednou v mateřské škole a běžný režim dětí se tím v podstatě nemění. Velká výhoda pro rodiče, protože jejich pracovní a tím i časový denní program, není omezen v podstatě vůbec.

Tato situace se ale změní s nástupem na základní školu. Kroužky se začnou odehrávat i mimo prostory školy a rodiče začnou řešit první a někdy velké organizační problémy. Návaznost kroužků na výuku, nepraktické pauzy (např. jedna hodina) mezi výukou a kroužky, přemisťování dětí na kroužky a zpět a najednou zjistíte, jak velmi je to organizačně a časově náročné.

  • Pokud máte ochotnou a flexibilní babičku – k nezaplacení.
  • Pokud máte kroužky pár kroků od domu – k nezaplacení.
  • Pokud máte výborné a časté dopravní spojení z kroužků domů – k nezaplacení.
  • Pokud máte školu několik kilometrů od domu a dopravní spojení, které je k dispozici jen jednou za hodinu či hodinu a půl – velmi těžce řešitelné.

Pak máte několik možností. Vynechat kroužky, nechat dítě „poflakovat“ třeba hodinu a nekontrolovatelně kolem školy anebo se přizpůsobit a odpoledne program a přemisťování dítěte řešit vy jako rodič. A co vaše práce? Těžké rozhodnutí, málokdo končí v práci v jednu hodinu po poledni, ale prostě v tomto případě musíte zvolit jednu z možností a podle toho se zařídit.

A množství kroužků? Jednou, dvakrát či třikrát týdně?
I zde platí nepřetěžovat. U 5-6ti letých a mladších školních dětí volte aktivitu 2x – 3x týdně, u dětí malých, kolem 3-4 let, stačí 1x týdně. Kroužek je činnost, která je sice zábavná a nepovinná, ale i tak vyžaduje pozornost dětí a dítě se učí. Kroužek vyžaduje soustředěnost a ta se zároveň vyžaduje i u dětí během dopoledne v mateřské škole, o základní škole nemluvě.

Nechte dětem někdy i volné odpoledne, bez jakékoli řízené činnosti. Prostě si „jen tak hrát“ a nic jiného. Toto „nicnedělání“ je pro předškolní i mladší školní děti velmi žádoucí a potřebné. Přemíra organizované a řízené činnosti jim škodí a paradoxně může vést k nesoustředěnosti a vnitřní nervozitě.

Jen tak si někdy volně hrát, bez jakéhokoli cíle, jen tak koukat do zdi či se jen tak povalovat se svým domácím mazlíčkem, je přesně to, co i děti občas potřebují.

Přeji Vám i Vašim dětem šťastný začátek školního roku,
Lenka Kácová

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru