Top školky | Pro média

Jak vybrat školku?

Zápisy dětí do mateřských škol se blíží a spousta rodičů tradičně řeší otázku „kam s ním?“. V loňském roce se do státních mateřských škol nedostalo téměř 60 tisíc dětí a tak není divu, že je pro většinu rodičů tím nejdůležitějším kritériem samotné přijetí dítěte do školky. Přechod z domácího prostředí do cizího kolektivu je ale pro každé dítě obrovskou změnou. Správným výběrem mateřské školy můžeme ovlivnit, zda půjde o změnu pozitivní nebo negativní. 

Výběr mateřské školy by tedy rodiče neměli brát na lehkou váhu a měli by zohlednit zejména tato tři kritéria:


1) Vzdálenost školky od místa bydliště nebo práce
Zvykem je dávat dítě do školky, která je nejblíže místu bydliště. Velkou výhodou je, že si takto rodiče ušetří jízdu s rozespalým dítětem přes půl města do práce a v případě nemoci si mohou například vyzvedávat ze školky obědy. Pokud jsou ale rodiče pracovně vytížení a pracovní doba jim končí těsně před zavírací dobou školky, pak je jistě jednodušší moci si dítě vyzvednout hned po práci.


2) Typ školky
Mateřské školy dnes mají možnost vybrat si, jaký rámcový vzdělávací program budou ve školce uplatňovat a mnoho z nich využívá alternativní metody vzdělávání. Rodiče mají na výběr například Montessori školky, ve kterých se s dětmi pracuje na základě principu „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Děti jsou vedeny k samostatnosti a kreativitě, ale i ohleduplnosti vůči ostatním. Ve Walfdorských školkách je zase důraz kladen na prožívání. Děti se učí vnímat přírodu a sami sebe. Zdravé školky je označení pro školky, které se zaměřují na zdravý životní styl dětí, to znamená na zdravou stravu a dostatek pohybu. V neposlední řadě je potřeba zmínit Lesní školky, jejichž obliba u rodičů v posledních letech strmě stoupá. Již z názvu je patrné, že děti tráví většinu dne v přírodě.


3) Reputace školky
Soukromé mateřské školy už dávno přišly na to, že doporučení od rodičů je ta nejlepší reklama a na jejich webových stránkách se reference objevují velmi často. U školek státních jde spíše o ojedinělé případy. Dobrou variantou, jak zjistit spokojenost ostatních rodičů se státní školkou je navštívit webové stránky, které se hodnocením mateřských škol zabývají. Jednou z takových je i stránka Topskolky.cz, kde rodiče mohou mateřské školy hodnotit, přidávat k nim své komentáře a sdílet tak své zkušenosti s ostatními rodiči. Na webu rodiče najdou kromě téměř dvou tisíc hodnocení a osmi set komentářů rodičů i žebříček nejlépe hodnocených školek za minulý rok.


Autor: Martina Šebestová

Přihlásit se do newsletteru